Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2015

2099 b77b 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
8957 28e3 420
Reposted fromblackhole blackhole viakarmacoma karmacoma
7065 0226 420
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaRecklessKid RecklessKid

June 15 2015

15 sytuacji, które zrozumie każdy kto uwielbia czytać książki


1. Podczas czytania książek uczysz się wielu mądrych słów, których nie rozumieją inni.
http://filing.pl/wp-content/uploads/2014/07/filing_images_7f53edd6b336.gif

2. Ktoś, kto nie czyta książek nie rozumie Twoich odniesień


3. Kiedy bohater, którego uwielbiasz umiera, Ty umierasz razem z nim


4. Kiedy Twoja ulubiona książka nie ma kolejnej części czujesz się tak, jakby jutra nie było


5. Kiedy oglądasz ekranizacje książki i żaden bohater nie jest taki jak sobie go wyobrażałeś, czujesz się oszukany


6. Kiedy zaglądasz na ostatnią stronę przed przeczytaniem książki i okazuję się, że ostatnie zdanie jest spoilerem


7. Kiedy ktoś Cię pyta co takiego fajnego jest w czytaniu książek, znasz mnóstwo powodów


8. W każdej bibliotece i księgarni czujesz się jak w raju


9. Współczujesz swojemu koledze, który będzie czytał tę samą książkę co Ty, w której są bardzo traumatyczne zdarzenia


10. Nikt nie rozumie dlaczego tak bardzo przeżywasz losy bohaterów


11. Gdy ktoś zakłóca Twój spokój podczas czytania


12. Kiedy kończysz czytać książkę i orientujesz się, że zostało już zbyt mało stron żeby wszystko potoczyło się tak jakbyś tego chciał
image

13. Kiedy dowiadujesz się, że chłopak którego lubisz czyta książki
http://asset-0.soup.io/asset/9149/4765_0d2e.gif

14. Uważasz, że ludzie, którzy nienawidzą czytać są jacyś dziwni


15. Tak samo jak Ci, którzy twierdzą, że filmy są o wiele lepsze
Reposted frombloodybeast bloodybeast viaSchuyler Schuyler

June 13 2015

0718 0ed1 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakarmacoma karmacoma
9533 e0aa 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
9963 cfcd 420
Reposted fromfoods foods viakarmacoma karmacoma
7710 dc93 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7841 bcec 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7900 c1a3 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
7941 06ec 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma
2570 5df8 420

March 26 2015

5724 5ce8 420
The best moment of My day <3
Reposted fromPride Pride viakaloryfer kaloryfer
4714 7717 420
Reposted frombeyooonce beyooonce viahomczi homczi
3938 88a6
Reposted fromscorpix scorpix viaqazwsxedcrfvtgb qazwsxedcrfvtgb
8914 1e29 420
GG:)
Reposted fromseriale seriale viaplotkara plotkara

March 19 2015

3893 1130 420
Reposted fromsosna sosna
6284 5923 420
4018 49c2
Reposted fromfeegloo feegloo viatoniewszystko toniewszystko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl